Game 11 - vs Garland - 18 Nov 2006 - planowestband